Projekto „UAB „Ubitela“ MTEP veikla, siekiant pateikti inovatyvų UBITEL 2.0 produktą rinkai“ įgyvendinimas

2020-09-01

UAB „Ubitela“ įgyvendina projektą „UAB „Ubitela“ MTEP veikla, siekiant pateikti inovatyvų UBITEL 2.0 produktą rinkai“, kurio metu planuoja sukurti bei rinkai pateikti inovatyvų vairuotojų rizikos profilio nustatymo ir rinkodaros įrankį (App), paremtą telematikos ir DI veikimo principais, kuris leistų pagal vairuotojo tikruosius vairavimo įgūdžius bei rizikingumą priskirti vairuotoją prie tam tikros kategorijos bei pateikti individualų draudimo kainos pasiūlymą. Tokio įrankio paplitimas draudimo rinkoje turėti ir teigiamą antrinį socialinį efektą – vairuotojai, norėdami pasiekti žemesnį rizikingumo vertinimą bei mokėti mažesnes draudimo įmokas, vairuotų drausmingiau bei saugiau, kas sumažintų avarijų skaičių.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto pavadinimas – „UAB „Ubitela“ MTEP veikla, siekiant pateikti inovatyvų UBITEL 2.0 produktą rinkai“
Projekto vykdytojas – UAB „Ubitela“

Projekto tikslas – sukurti bei rinkai pateikti inovatyvų vairuotojų rizikos profilio nustatymo ir rinkodaros įrankį (App), paremtą telematikos ir DI veikimo principais, kuris leistų pagal vairuotojo tikruosius vairavimo įgūdžius bei rizikingumą priskirti vairuotoją prie tam tikros kategorijos bei pateikti individualų draudimo kainos pasiūlymą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 237 285,55 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 166 099,88 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-03-01
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-07-14